Napsali o nás

Bodové tepelné mosty a uchycování
do zateplovacích systémů

Aneb: Poučme se z chyb jiných. Chyby a návrhy řešení bodových tepelných
mostů vápenopískových pasivních domů
Každý projektant, který řeší zateplení masivního nízkoenergetického nebo pasivního domu se potýká při řešení detailů s různými problémy. Pokud se mu podaří vyřešit liniové tepelné mosty a vazby, přicházejí na řadu otázky: Jak připevním zábradlí k zateplení? Jak připevnit nějakou další konstrukci (stříšky, okapy), jak bez tepelného mostu umísti t vnější zásuvku do zateplení atd. To všechno jsou tepelné mosty, které mají na celkový výsledek pasivního domu velký vliv. Velkou chybou by bylo tyto bodové tepelné mosty zanedbat, je nutné je řešit, jak na to si ukážeme v několika následujících fotografiích...

1. Amatérské řešení kotvení – bodové tepelné mosty nikdo neřešíKotvení mansardové střechy je prováděno pomocí pozinkových kotev, na fasádě je jich mnoho, tepelné ztráty těmito ocelovými prvky procházejícími 30 cm EPS zateplením jsou obrovské, zajímavý bude snímek z termokamery tohoto místa…Projektant se na řešení tepelných mostů buď vykašlal, nebo neměl o stavební fyzice ponětí...
Obdobné je to na dalších fotografiích. Kotvení pergoly pomocí ocelových kotev. Nutno podotknout, že přesto, že si klienti uvědomují potřebu zateplit dům cca 30 cm izolantu, vznikají potom takovéto chyby, které ve finále degradují zateplení i o několik centimetrů.2. Amatérské řešení: někoho již napadlo, že by kotva mohla být problém,
dohromady pak na stavbě vznikne nějaké řešeníMajiteli domu a okapových svodů popřejeme, aby dřevo po delší době nevyhnilo…..

3. Řešení kutila
Další z amatérských řešení. Toto však již musíme pochválit, jakou si tím dal autor práci. Tepelný most je velmi omezen, voděodolná překližka jistě neshnije, pracnost řešení je však zřejmá.Zajímavé a jednoduché kutilské řešení……

4. Řešení profesionálů
Dobrý projektant pasivních domů si již uvědomuje význam bodových tepelných mostů, zamyslí se nad problémem a napadne ho, že podobný problém měla již celá řada projektantů před ním. Na trhu se pak najde celá řada produktů, které daný problém řeší. Bohužel v České republice je takových produktů na trhu velmi málo. Mezi nejlepší, nejkomplexnější řešení uchycování konstrukcí do zateplení patří výrobky švýcatské firmy Dosteba. Z jejích materiálů pro ukázku čerpáme dále. Na velmi pevnou stěnu se jednoduše přikotví podložka z tvrzeného PU, kde lambda je 0,04, tj velmi shodné jako tepelný izolant. Tepelný most tak téměř nevzniká. Podložky ke kotvení jsou malé, větší, velké, uvnitř je integrovaná v ploše rovnoběžné s povrhem kredi başvurusu zateplení hliníková, nebo ocelová deska, do které se jednoduše přikotví cokoliv. Je libo kotvení několika kilogramů, nebo několika tun? Vše je možné, jen vybrat ten správný produkt. Zajímavé je také pouhé vlepování podložek pro kotvení drobných předmětů (lampička, cedule, zásuvka, zvonek, poštovní schránka…to vše jsou předměty, které je potřeba i na pasivní dům na fasádu přikotvit, jak to udělat do polystyrenu – viz dále.

- podložky pro malé zatížení:

             


Zpracování je velmi jednoduché – vyvrtat patřičným nářadím kousek izolantu, vlepit PU podložku. Po dokončení zateplení je možné přimontovat kotvu. Únosnost této PU podložky je dána v tabulce nahoře: Např šroub M8 na vytržení z EPS je 60 kg, svislé zatížení v EPS je 45 kg. To je docela dost na uchycení okapového svodu…. Tepelný most je přerušen dokonale.

- podložky pro velké zatížení

 

 

Montáž je opět opravdu jednoduchá, možností je pak celá řada, tepelný most je přerušen zcela, protože tvrzené PU má lambdu= 0,04. Z tabulky nahoře vidíme, že únosnost takového detailu je již ve stovkách kg – tj. na takovouto podložku toho nakotvíme již opravdu docela dost.

Závěr: Všechny detaily je potřeba pro každou stavbu konkretizovat, upravit. Pro základní orientaci ve vápenopískových detailech je možné použít detaily již zpracované na www.kalksandstein.cz. K orientaci ve stav. fyzice a správnosti navržených detailů slouží program Wärmebrückenkatalog, zdarma ke stažení také na www.kalksandstein.cz, kde simůže každý svůj detail nadimenzovat a případně ověřit z hlediska stav. fyziky.

Vypracoval:
Ing. Martin Konečný
Kalksandstein CZ s.r.o.

Volné šíření obsahu s uveřejněním zdroje vítáno!